A e dini se?

TATIM TAKSAT NË SHTETIN HELVETIK (ZVICER)

Si funksionon Tatimi në Burim në Zvicër?

Të gjithë tatimpaguesit e huaj që jetojnë dhe punojnë në Zvicër duhet të paguajnë taksa. Tatimi në Burim ështe një çështje që meriton shumë kujdes. Për këtë arsye Studio Ligjore – Asllani në Zvicër ofron përgjigje në shumë pyetje të rëndësishme në lidhje me tatimin e të huajve në Zvicër e në mynyrë të veçantë në lidhje me Tatimin në Burim.

Si funksionon Tatimi në Burim?

Të huajt me leje qëndrimi B ose L në Zvicër duhet të paguajnë Tatim në Burim. Në këtë rast, punëdhënësi i zbret punëtorit tatimin direkt nga paga dhe nuk ka kosto shtesë për punëtorin e huaj. Me kete zbritje mbulohen të gjitha detyrimet tatimore, me kusht që të ardhurat bruto vjetore të jenë më të ulëta se 120,000 franga.

A mund të kërkohet zbritje shtesë për tatimin në burim?

Është e mundur – pavarësisht nivelit të tyre të të ardhurave dhe pasurisë – për të aplikuar për një të ashtuquajtur korigjim të Tatimit në Burim. Kështu që një sasi të caktuar të Tatimit në Burim do ti kthehet tatimpaguesit. Kjo është e mundur nëse zbatohet të paktën një nga të mëposhtmet:

 • Nëse kontribuoni në shtyllën 3a
 • Nëse blini kontribute në shtyllën e dytë
 • Nëse mund të kërkoni shpenzime të mëtejshme të edukimit dhe rikualifikimit
 • Nëse punoni largë dhe në fundjavë nuk mund të ktheheni në shtëpi
 • Nëse keni shpenzime udhëtimi për në punë prej më shumë se 2100 franga në vit
 • Nëse duhet të paguani alimentacion
 • Nëse ju duhet të paguani shpenzimet e kujdesit për fëmijët
 • Nëse mund të kërkoni zbritje mbështetëse
 • Nëse ju duhet të paguani kostot e sëmundjes ose aksidentit
 • Nëse bëni kontribute bamirëse me vlerë më shumë se 100 franga
 • Nëse mund të kërkoni shpenzime të lidhura me aftësinë e kufizuar
 • Nëse ju duhet të paguani interes (kamatë) për borxhin (et) që keni

E rëndësishme:

Afati i fundit për korrigjimin e tatimit në burim është 31 mars. Ky afat nuk mund të zgjatet. Nëse zbritjet pranohen, tatimi në burim do të vendoset në përputhje me rrethanat. Ju do mirrni nga Administrata Tatimore një diferencë tatimore.

Kur duhet të përfundoj një kthim normal tatimor pavarësisht nga tatimi në burim?

Ka dy raste ku, përveç tatimit në burim, duhet të plotësohet një kthim normal i taksave:

Nëse të ardhurat bruto vjetore janë më shumë se 120,000 franga, duhet të përfundojë një kthim normal i taksave – një i ashtuquajtur vlerësim retrospektiv. Kjo vlen edhe për çiftet e martuara: Kur një person fiton më shumë se 120,000 franga në vit, çifti duhet të plotësojë një formularë për të kërkuar një kthim të taksave shtesë që ai ka paguar.

Kush gjeneron të ardhura shtesë nga letrat me vlerë, pasuritë e pa patundshme, ushqim apo vetëpunësim, asetet apo fitimet e lotarisë, duhet të bejë një kerkesë shtesë per vleresim nga Administrata Tatimore.

Studio Ligjore – Asllani në Zvicër ofron mbështetje dhe ju ndihmon të shqyrtoni mundësitë tuaja për zbritjen e taksave sa më shumë që të jetë e mundur në mënyrë që çdo rimbursim të mund të kërkohet. Falë këshillave tona dhe mbështetjen tonë, ju e dini saktësisht se çfarë zbritjesh tatimore ju mund të bëni dhe kjo do të ulë kostot tuaja tatimore dhe do t’ju kursejë para.