Rreth nesh

Zyra jonë nisi punën më 1998. Është zyra e parë shqiptare e kësaj lëmije në Zvicër që njihet nga autoritetet Zvicërjane e cila profesionalisht mirret me çështje juridike dhe pensione.

Tani e shumë vite ne përfaqsojmë me sukses klientët tanë pranë institucioneve Zvicerjane, Gjermane e Austriake lidhur me realizimin e të drejtës së tyre në pension dhe të drejtat tjera që dalin nga skemat e pensioneve të këtyre shteteve.

Ne ju përfaqësojmë lidhur realizimin e të drejtës suaj të pensionit në këto shtete sipas ligjeve në fuqi dhe konventave ndërshtetërore me shtetet përkatëse ku ju (të siguruarit) keni derdhur kontribute (keni punuar).

Zyra udhëhiqet nga Shani A s l l a n i, jurist i diplomuar/ përkthyes i licencuar / zyrtar dhe stafi ndihmës që kryesisht kryen punët e sekretarisë.

Dhjetor 2019, Winterthur – Zvicër      

Shani A s l l a n i –  jurist i diplomuar