Rreth nesh

Të nderuar vizitorë

Zyra jonë nisi punën më 1998. Është zyra e parë shqiptare e kësaj lëmije në Zvicër që njihet nga autoritetet Zvicërjane e cila profesionalisht mirret me çështje juridike dhe pensione.

Tani e shumë vite ne përfaqsojmë me sukses klientët tanë pranë institucioneve Zvicerjane, Gjermane e Austriake lidhur me realizimin e të drejtës në pension dhe të drejtat tjera të tyre që dalin nga skemat e pensioneve të këtyre shteteve.

Ne ju përfaqësojmë lidhur realizimin e të drejtës suaj të pensionit në këto shtete sipas ligjeve në fuqi dhe konventave ndërshtetërore me shtetet përkatëse ku ju (të siguruarit) keni derdhur kontribute (keni punuar).

Zyra udhëhiqet nga Shani ASLLANI jurist i diplomuar/ përkthyes dhe stafi që kryesisht kryen punët e sekretarisë.

Shkurt 2017                                                Me rrespekt

Frauenfeld, Zvicër,                                     Shani ASLLANI jurist i dipl.

Ein Startseiten-Abschnitt

Hier ist als Beispiel ein Abschnitt deiner Startseite. Ein Startseiten-Abschnitt kann jede Seite sein; ausgenommen die Startseite selbst, aber einschließlich der Seite, die deine neuesten Blog-Beiträge zeigt.

Shërbimet tona

Shërbimet tona

Zyra jonë ju ofron emigrantëve shqiptarë që kan punuar ne Zvicer, Gjermani, Austri, Francë apo shtete tjera të Europës mundësin e informimit mbi skemën e kontributeve të sigurimeve shoqërore në këto shtete.

Zep
Copyright

Ne zhvillojmë veprimtari informimi, asistence, konsulence dhe përfaqësimi të shtetasve kosovar që kan derdhur kontribute (që kan punuar) në këto shtete. Te gjithe personat qe jane duke plotesuar moshen e daljes ne pension, mund te informohen te ne lidhur me të drejtat e tyre dhe permes nesh të bëjnë kerkese paraprake në menyre qe daten e nderprerjes se marredhenies se punes te perfitojne menjehere pagesen e pleqerise.

Keshtu, aplikimi per pensionin duhet te nise së paku gjashtë muaj perpara se i interesuari te plotesoje moshen e pleqërisë, kurse ata të cilët kërkojnë Pension Invaliditeti apo Pension Familjar mund te aplikojnë menjëherë.Per shkak te migrimit, te ndryshimit te vendeve te punes, te vendeve te banimit, kerkohet kohe per te verifikuar dokumentacionin.Masa e pensionit percaktohet nga vitet e kontributit (stazhi), lartësija e të ardhurave personale dhe gjendjes familjare të aplikuesit.
Zyra jonë ju ofron emigrantëve shqiptarë që kan punuar ne Zvicer, Gjermani, Austri, Francë apo shtete tjera të Europës mundësin e informimit mbi skemën e kontributeve të sigurimeve shoqërore në këto shtete.

 

Ne zhvillojmë veprimtari informimi, asistence, konsulence dhe përfaqësimi të shtetasve kosovar që kan derdhur kontribute (që kan punuar) në këto shtete.

Te gjithe personat qe jane duke plotesuar moshen e daljes ne pension, mund te informohen te ne lidhur me të drejtat e tyre dhe permes nesh të bëjnë kerkese paraprake në menyre qe daten e nderprerjes se marredhenies se punes te perfitojne menjehere pagesen e pleqerise.

Keshtu, aplikimi per pensionin duhet te nise së paku gjashtë muaj perpara se i interesuari te plotesoje moshen e pleqërisë, kurse ata të cilët kërkojnë Pension Invaliditeti apo Pension Familjar mund te aplikojnë menjëherë.

Per shkak te migrimit, te ndryshimit te vendeve te punes, te vendeve te banimit, kerkohet kohe per te verifikuar dokumentacionin.

Masa e pensionit percaktohet nga vitet e kontributit (stazhi), lartësija e të ardhurave personale dhe gjendjes familjare të aplikuesit.

„Shërbimet tona“ weiterlesen

Blog

Kontakt

ASLLANI – Law Office
lic. iur.  Shani ASLLANI
Oberstadtstr. 4, P. O. Box
CH – 8501 Frauenfeld
Schweiz – Suisse – Switzerland

Telefon    +41 (0)52 721 33 44
Telefax    +41 (0)52 721 33 46

www.zyraepensioneve.com
zyraepensioneve@gmail.com

Kontakt ne Kosovë:

Liridon BUSHATI (jurist i diplomuar)
Rruga UCK p.n. (afer Viva Fresh Store)
50000 Gjakove – Kosovë

Kontakt Kosovë (Viber): 045 542 891
E Mail: bushatiliridon@gmail.com