Historiku

Zhvillimi aktual i tregut, ekonomisë dhe shoqerisë ka bërë te domosdoshëm një profilizim te shërbimeve dhe partneritetit me profesionistet e fushes. Natyra e shumëllojshme e problemeve që verehen dhe hasen në fushen e biznesit kërkojnë një ndihme ligjore të kualifikuar, të shpejtë dhe të vazhdueshme.

Zyra e Pensioneve është themeluar  në vitin 1998 nga Shani Asllani, jurist i diplomuar. Zyra e Pensioneve ka për qëllim të saj të ofrojë shërbime ligjore, përfaqësim në juridiksione kombëtare dhe ndërkombëtare të shumë niveleve, konsulencë fiskale dhe finaciare, nëpërmjet një përkushtimi maksimal dhe profesional.

Zyra e Pensioneve ka një pervojë shumëvjeçare në mbrojtjen e të drejtave të, qytetarëve, institucioneve, bizneseve si dhe shumë kategorive shoqërore të cilët ndeshen me probleme ligjore. Objektivi i studios ligjore Asllani ishte të bëhet një pikë referimi për klientët, të cilët kërkojnë në çdo moment asistencë ligjore profesionale, zgjidhje të problemeve nga më komplekset dhe parandalimin e tyre kur është e mundur.

Zyra e Pensioneve ka gjithashtu marrëdhënie partneriteti me studio të ndryshme ligjore jo vetëm brënda Zvicrës por dhe jashtë saj si, Kosovë, Maqedoni, Mal i Zi, Serbi, Bosnjë, Shqipëri, Austri dhe Gjermani. Zyra e Pensioneve ka një eksperiencë të gjatë dhe të suksesshme sidomos në drejtesinë Zvicerjane, Kosovare si dhe shtetet tjera të territorit te ish Jugosllavise.

Zyra e Pensioneve karakterizohet nga profesinalizëm i lartë, korrektesi, shpejtësi maksimale në zgjidhjen e çështjeve në favor të klientit, etike të lartë profesionale dhe ruajtje konfidencialitetit te klientëve . Në punën tonë, ne udhëhiqemi nga fryma e mirëkuptimit dhe bashkëpunimit të ngushtë profesional, duke u krijuar në këtë mënyrë klientëve tanë një ambient që ofron seriozitet dhe siguri.