Reth Nesh

Reth Nesh
Të nderuar vizitorë
Zyra jonë nisi punën më 1998. Është zyra e parë shqiptare e kësaj lëmije në Zvicër që njihet nga autoritetet Zvicërjane e cila profesionalisht mirret me çështje juridike dhe pensione.
Tani e shumë vite ne përfaqsojmë me sukses klientët tanë pranë institucioneve Zvicerjane, Gjermane e Austriake lidhur me realizimin e të drejtës në pension dhe të drejtat tjera të tyre që dalin nga skemat e pensioneve të këtyre shteteve.
Ne ju përfaqësojmë lidhur realizimin e të drejtës suaj të penisonit në këto shtete sipas ligjeve në fuqi dhe konventave ndërshtetërore me shtetet përkatëse ku ju (të siguruarit) keni derdhur kontribute (keni punuar).
Zyra udhëhiqet nga Shani ASLLANI jurist i diplomuar/ përkthyes dhe stafi që kryesisht kryen punët e sekretarisë.
Tetor 2012                                                Me rrespekt
Frauenfeld, Zvicër,                                     Shani ASLLANI jurist i dipl.

Të nderuar vizitorë

Zyra jonë nisi punën më 1998. Është zyra e parë shqiptare e kësaj lëmije në Zvicër që njihet nga autoritetet Zvicërjane e cila profesionalisht mirret me çështje juridike dhe pensione.

Tani e shumë vite ne përfaqsojmë me sukses klientët tanë pranë institucioneve Zvicerjane, Gjermane e Austriake lidhur me realizimin e të drejtës në pension dhe të drejtat tjera të tyre që dalin nga skemat e pensioneve të këtyre shteteve.

Ne ju përfaqësojmë lidhur realizimin e të drejtës suaj të pensionit në këto shtete sipas ligjeve në fuqi dhe konventave ndërshtetërore me shtetet përkatëse ku ju (të siguruarit) keni derdhur kontribute (keni punuar).

Zyra udhëhiqet nga Shani ASLLANI jurist i diplomuar/ përkthyes dhe stafi që kryesisht kryen punët e sekretarisë.

Shkurt 2015                                                Me rrespekt

Frauenfeld, Zvicër,                                     Sh. ASLLANI jurist i dipl.