Shërbimet tona

 

Zyra e Pensioneve që nga themelimi i saj më 1998 ofron shërbime profesionale për të siguruarit, që kan punuar ne Zvicer, Gjermani, Austri, Francë apo shtete tjera të Europës dhe mundësin e informimit mbi skemën e kontributeve të sigurimeve shoqërore në këto shtete.

Pensioni e drejta juaj sociale dhe juridike!

Ne zhvillojmë veprimtari informimi, asistence, konsulence dhe përfaqësimi të shtetasve kosovar që kan derdhur kontribute (që kan punuar) në këto shtete.

Te gjithe të siguruarit që jane duke plotesuar moshen e daljes ne pension, mund te informohen te ne lidhur me të drejtat e tyre dhe permes nesh të bëjnë kerkese paraprake në menyre qe daten e nderprerjes se marredhenies se punes te perfitojne menjehere pagesën e pleqërisë.

Shoqëria (Shteti) duhet të mbaj përgjegjësi për të moshuarit e saj!

Keshtu, aplikimi për pensionin duhet te nise së paku gjashtë muaj perpara se i interesuari te plotesoje moshen e pleqërisë, kurse ata të cilët kërkojnë Pension Invaliditeti (kur sëmuret i siguruari) apo Pension Familjar (kur vdes i siguruari) mund te aplikojnë menjëherë.

Per shkak te migrimit, te ndërrimit te vendeve te punes – punëdhënësit, te vendbanimit, kerkohet kohe per te përgaditur dhe gjetur të gjitha vitet e punës si dhe verifikuar dokumentacionin e pensionit dhe vitet e punës.

Masa e pensionit percaktohet nga vitet e kontributit (stazhi), lartësija e të ardhurave personale dhe gjendjes familjare të aplikuesit.

Përkujdesja ndaj moshës së tretë – obligim i famijes dhe shtetit!

Ne zhvillojmë veprimtari informimi, asistence, konsulence dhe përfaqësimi të shtetasve kosovar që kan derdhur kontribute (që kan punuar) në këto shtete.

Te gjithe personat qe jane duke plotesuar moshen e daljes ne pension, mund te informohen te ne lidhur me të drejtat e tyre dhe permes nesh të bëjnë kerkese paraprake në menyre qe daten e nderprerjes se marredhenies se punes te perfitojne menjehere pagesen e pleqerise.

Kështu, aplikimi per

Pension Pleqërije duhet te fillojë së paku gjashtë muaj perpara se i interesuari (i siguruarir) te plotesoje moshen e pleqërisë.

Pension Invaliditeti mund të kërkojnë të siguruarit menjiherë nëse faktohet paaftësija për pune nga sëmundja apo fatkeqësija në punë.

Pension Familjar mund te kërkohët nëse personi ka vdekur dhe ka lënë bashkëshorten apo/edhe fëmijt në ngarkim pas vedi.

Per shkak te faktit që i siguruari mund të ketë patur shumë punëdhënes, mund të ketë punuar në shumë shtete procedura për realizimin e të drejtës në pension duhet filluar me kohe kështu sigurohemi që vitet e punës të sqarohen dhe të mirrni pensionin që ju takon.

 

Për këtë kerkohet koha e duhur si dhe sqarime nga profesionistet e fushës.

Masa e pensionit percaktohet nga vitet e kontributit (stazhi), lartësija e të ardhurave personale dhe gjendjes familjare të aplikuesit.