A e dini se?

Winterthur, Zvicër, 19. Janar 2019 / Studio Ligjore Zvicër /

Shani A s l l a n i, jurist i diplomuar

SKEMAT E PENSIONEVE NE ZVICËR

Informacione të përgjithshme për shtetasit e Republikës së Maqedonisë 

Të siguruarit me nënshtetesi maqedone sipas Ligjit mbi Pensionin dhe Marreveshjes mbi Skemat e Pensioneve ndermjet Zvicrës dhe Maqedonisë, mund te përfitojne pension pleqërije kur ata arrijnë moshën e pleqërisë,burrat 65 vjeç, gratë 64 vjeç.

Sistemi zviceran i sigurimeve shoqërore është i organizuar ekskluzivisht sipas numrit te sigurimit (AHV Nr.) dhe nuk disponon adresat e personave të siguruar.

Të siguruarit duhet të aplikojnë për pension para se te arrijnë moshën e pleqërisë.

Ne ju njoftojmë që çështja e pensionit është shumë komplekse dhe duhet marre seriozisht. Ju duhet të bëni kujdes me këshillat që juve ju ofrohen nga njerëz apo zyra qe nuk janë kompetente per këtë çështje apo edhe nga forumet vetëndimëse si: google apo informacione tjera nga zyra e firma të ndryshme qe kanë të bëjnë me dhënjen e këshillave lidhur me çështjen e pensionit. Këto këshilla falas mund të çojnë në rezultate krejtësisht tjera për ju! Dëmi financiar që ju do pësoni do të jetë shumë i madh dhe atëherë udhëzuesi juaj anonim nga interneti apo tjera burime nuk janë përgjegjës për këshilla të gabuara!
Zyra jonë tani e 20 vite keshillon dhe perfaqeson klientet (të siguruarit) lidhur me çeshjen e pensionit si dhe të drejtat tjera të tyre që dalin nga skemat e pensioneve. Ne mund të marrim përsipër çështjen tuaj lidhur me pensionin dhe jemi të gatshëm t’ju ndihmojmë dhe këshillojmë personalisht dhe individualisht për pyetjet që lidhen në fazën e tretë të jetës (daljes në pension), pasiqë shpesh lindin pyetje që në këtë situatë kërkojnë një përgjigje profesionale.

Sqarim per Skemat e pensioneve në Zvicër:

SHTYLLA E PARE – AHV

Të siguruarit me nënshtetesi maqedone sipas LIGJIT MBI PENSIONIN dhe MARREVESHJEN MBI SKEMAT E PENSIONEVE NDERMJET ZVICRES DHE MAQEDONISE mund te perfitojne pension pleqërije kur ata arrijnë moshën e pleqërisë /Burrat 65 vjeç, Gratë 64 vjeç).

SHTYLLA E DYTE – 2 SÄULE – PENSIONSKASSE

Kontributet e Shtylles se Dyte – Pensionskasse mund ti terhiqni apo të kerkoni pension mujorë nese kur pensionoheni jeni ne marredhenje pune (i punësuar)