Shërbimet tona

Shërbimet tona

Zyra e Pensioneve ju ofron emigrantëve shqiptarë që kan punuar ne Zvicer, Gjermani, Austri, Francë apo shtete tjera të Europës mundësin e informimit mbi skemën e kontributeve të sigurimeve shoqërore në këto shtete.

Zep
Copyright

Ne zhvillojmë veprimtari informimi, asistence, konsulence dhe përfaqësimi të shtetasve kosovar që kan derdhur kontribute (që kan punuar) në këto shtete. Te gjithe personat qe jane duke plotesuar moshen e daljes ne pension, mund te informohen te ne lidhur me të drejtat e tyre dhe permes nesh të bëjnë kerkese paraprake në menyre qe daten e nderprerjes se marredhenies se punes te perfitojne menjehere pagesen e pleqerise.

Keshtu, aplikimi per pensionin duhet te nise së paku gjashtë muaj perpara se i interesuari te plotesoje moshen e pleqërisë, kurse të siguruarit të cilët kërkojnë Pension Invaliditeti apo Pension Familjar mund te aplikojnë menjëherë.

Per shkak te migrimit, te ndërrimit te punëdhënësit, te vendbanimit, kerkohet kohe per te kompletuar dhe dokumentuar periudhat e sigurimit dhe per ti verifikuar këto me dokumentacionin përkatës. Masa e pensionit percaktohet nga vitet e kontributit (stazhi), lartësija e të ardhurave personale dhe gjendjes familjare të aplikuesit.

Zyra jonë ju ofron emigrantëve shqiptarë që kan punuar ne Zvicer, Gjermani, Austri, Francë apo shtete tjera të Europës mundësin e informimit mbi skemën e kontributeve të sigurimeve shoqërore në këto shtete.

Zyra e Pensioneve në Zvicër mund t`ju shërbehet:

• Për të marrë informacion për problemet që interesoheni në fushën e sigurimeve shoqërore.
• Për të konfirmuar zyrtarisht periudhat e kontributeve në Zvicër, Austri, Gjermani dhe Francë.
• Për të kompletuar periudhat e kontributeve, të nevojshme të kërkuara nga ligji i sigurimeve shoqërore, në mynyrë që të perfitoni pension më të lartë në moshë të tretë.

Kategoritë më të interesuara për shërbimet tona:

• Qytetarët dhe emigrantët që janë në prag të plotësimit të moshes së pensionit dhe kanë punuar në këto shtete: Zvicër, Austri, Gjermani apo Francë.

Na kontaktoni: www.zyraepensioneve.com