Na kontaktoni

ZyraePensioneve - na shkruani lidhur me çështjen Tuaj

Asllani – Law Office
lic. iur.  Shani  A s l l a n i
Marktgasse 28, P.O.Box
CH – 8401 Winterthur

 

Telefon    +41 (0)52 721 33 44
Telefax    +41 (0)52 721 33 46

www.zyraepensioneve.com
zyraepensioneve@gmail.com

Kontakt ne Kosovë:

Liridon BUSHATI (jurist i diplomuar)
Rruga UCK p.n. (afer Viva Fresh Store)
50000 Gjakove – Kosovë

Kontakt Kosovë (Viber): +386 49 990 333
E Mail: bushatiliridon@gmail.com