A e dini se?

Winterthur, Zvicër, 21. Maj 2019 / Shani A s l l a n i, jurist i diplomuar

PENSIONI I PLEQËRISË NË ZVICËR

PENSIONI – E DREJTA JUAJ JURIDIKE DHE SOCIALE

 

Sistemi zviceran i sigurimeve shoqërore është i organizuar ekskluzivisht sipas numrave të sigurimit (AHV Nr.) dhe nuk disponon adresat e personave të siguruar.

Të siguruarit që arrijnë moshën e pleqërisë duhet të aplikojnë për pension para se te arrijnë moshën.

Zyra jonë që nga viti 1998 këshillon dhe përfaqeson klientet lidhur me çeshtjen e pensionit dhe kështu ju keni sigurinë që do të realizoni te drejtat tuaja ligjore lidhur me pensionin.

Varesisht nga situata juaj personale mund te jetë e nevojshme një këshillim profesional pasi shume çeshtje që lidhen me pensionin kerkojnë përgjigje dhe qasje profesionale si psh.

Kontributet pensionale (stazhi i punës) ne shtete tjera si. psh.

(Kosove, Serbi, Mali i Zi, Maqedoni, Gjermani, Zvicer, Austri, France etj….)

Keni ushtruar veprimtari biznesi (keni qene i vetepunesuar)

Ju faleminderit për besimin qe keni ndaj zyres sonë.